Faite socio

Debes enviarnos unha copia do teu DNI para completar o teu rexistro como membro. Tamén podes enviarnos calquer outra documentación ou arquivo necesario enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo:
info@linfedemagalicia.com

No caso de que prefira non enviar os seus datos en liña, proporcionámoslle este folleto que pode descargar para imprimir e enviarnos por correo ordinario ou dixitalmente por correo electrónico ou WhatsApp: