QUE É O FLEBOLINFEDEMA

É unha condición singular da combinación de insuficiencia de ambos os sistemas, tanto o venoso como linfático. Débese a un fallo no sistema de refluxo dual, e aínda que son mecanismos hemodinámicas totalmente diferentes, son sistemas de circulación complementarios e mutuamente dependentes. Debido ás súas funcións intimamente integradas, o fallo dun sistema significa entón a adicional carga e sobrecarga do outro.

TIPOS DE FLEBOLINFEDEMA