¿Cáles son os tratamentos da IVC?

É moi importante sempre unha Modificación do estilo de vida:

   ●  Control de peso

   ●  Actividade física regular e adaptada a cada persoa

   ●  Elevación de membros inferiores adaptada á situación de cada paciente

   ●  Adecuada hidratación e hixiene

   ●  Evitar fontes de calor

Se é necesario o tratamento, a atención clínica centrarase en: 

   ●  Terapia compresiva: consiste na aplicación de compresión na extremidade inferior xa sexa, de maneira estática (medias de compresión ou vendaxes) ou dinámica (bombas de compresión pneumática)

   ●   Terapia desconxestiva : medias de compresión ortopédicas, vendaxe, drenaxe linfático manual.

   ●  Tratamento fármacológico: Non debe exporse o tratamento farmacolóxico sen antes insistir en cambios no estilo de vida e no tratamento compresivo.