TRATAMENTO: Terapia Desconxestiva Complexa (Tratamento conservador)

É o tratamento máis aceptado a nivel internacional econsta de varios elementos:

    ● Drenaxe Linfático Manual (DLM)

    ● Vendaxe multicapas

    ● Presoterapia (opcional)

    ● Prendas de compresión

    ● Coidados dérmicos

    ● Exercicios desconxestivos

    ● Formación en auto-coidados básicos