QUE É O LINFEDEMA?

É unha enfermidade inflamatoria, crónica que se define como a acumulación de proteínas de alto peso molecular e outros elementos (auga, sales, electrolitos, ácido hialurónico, etc…) no espazo intersticial, como consecuencia dunha alteración dinámica e/ou mecánica do Sistema Linfático, provocando un aumento progresivo e evolutivo da extremidade ou rexión corporal con diminución da súa capacidade funcional e inmunolóxica, aumento de peso e modificacións morfolóxicas (Definición segundo o 3º Consenso Latinoamericano para o tratamento do Linfedema).

A Sociedade Internacional de Linfoloxía (ISL) o define como unha acumulación anormal de proteínas tisulares, edema, inflamación crónica e fibrose.