A NOSA MISIÓN

Contribuír ao coñecemento, estudo e investigación sobre o linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas.

Promocionar e levar a cabo toda clase de accións destinadas a mellorar a situación das persoas con estas enfermidades e outras patoloxías análogas, así como as súas familias.