ASOCIACIÓN GALEGA DE LINFEDEMA, LIPEDEMA, INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA E OUTRAS PATOLOXÍAS VASCULARES PERIFÉRICAS