sábado, 26 de abril de 2014

I CONGRESO CIENTÍFICO DE LINFEDEMA 2014


I XORNADA CIENTÍFICA
DE LINFEDEMA

Recoñecida de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade

Xornada dirixida a Profesionais SanitariosA Asociación Galega de Linfedema (AGL), ha organizado un Congreso Científico sobre Linfedema, que terá lugar o vindeiro día 23 de maio de 2014no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

O evento está dirixida a facultativos sanitarios de ámbito hospitalario e atención primaria, fisioterapeutas, enfermeiros e profesionais da saúde, interesados no tratamento desta patoloxía.

A xornada abriráse con unha Ponencia Inagural impartida polo Dr. Albert Leduc. Profesor Emeritus da Universidade Vriie (VUB) e Universidade Libre de Bruselas (ULB) Bélxica. Fundador do Grupo Europeo de Linfoloxía. Presidente de Honor da Sociedade Europea de Linfoloxía.

Participan como Ponentes:

Dr. Rafael López López (Especialista en Oncología Médica)
Dr. Eugenio Senín Fernández (Especialista en Angiología y Cirugía Vascular)
Dr. Manuel Ginarte Val (Especialista en Dermatología)
Dr. María José Misa Agustiño (Especialista en Medicina Física)
Dr. Bibiana Villamayor Blanco (Especialista en Medicina Física)
Dr. Jaume Masia Ayala (Especialista en Microcirugía en Linfedema)
Dña. Pilar García (Fisioterapeuta especializada en Linfedema)

As prazas para asistir ao Congreso son limitadas, polo que é recomendable inscribirse a maior brevidade posible, enviando os datos solicitados no programa a: info@linfedemagalicia.com.
ARTÍCULOS DE INTERÉS

(Links in English further down)
INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA Y PREVALENCIA

 DEL LINFEDEMANUEVA CAMPAÑA PARA 2018Para una concienciación global se está pidiendo a la 
OMS - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
que nombre: 
"LINFEDEMA - CONCIENCIACIÓN Y TRATAMIENTOS" 
para su campaña del Día Mundial de la Salud - 2018KATHY BATES
ACTRIZ DE UN OSCAR - EMBAJADORA DE LINFEDEMAI CONGRESO CIENTÍFICO DE LINFEDEMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA


I CONGRESO CIENTÍFICO
 DE LINFEDEMA

Reconocida de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad

Jornada dirigida a Profesionales Sanitarios
La Asociación Gallega de Linfedema (AGL), ha organizando un Congreso Científica sobre Linfedema, que tendrá lugar el próximo día 23 de mayo de 2014, en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

El evento está dirigida a facultativos sanitarios de ámbito hospitalario y atención primaria, fisioterapeutas, enfermeros y profesionales de la salud, interesados en el tratamiento de esta patología.

La jornada se abrirá con una Ponencia Inaugural impartida por el Dr. Albert Leduc. Profesor Emeritus de la Universidad Vriie (VUB) y Universidad Libre de Bruselas (ULB) Bélgica. Fundador del Grupo Europeo de Linfología. Presidente de Honor de la Sociedad Europea de Linfología.

Participan como Ponentes:

Dr. Rafael López López (Especialista en Oncología Médica)
Dr. Eugenio Senín Fernández (Especialista en Angiología y Cirugía Vascular)
Dr. Manuel Ginarte Val (Especialista en Dermatología)
Dr. María José Misa Agustiño (Especialista en Medicina Física)
Dr. Bibiana Villamayor Blanco (Especialista en Medicina Física)
Dr. Jaume Masia Ayala (Especialista en Microcirugía en Linfedema)
Dña. Pilar García (Fisioterapeuta especializada en Linfedema)

Las plazas para asistir al congreso son limitadas, por lo que es recomendable inscribirse a la mayor brevedad posible, enviando los datos solicitados en el programa a:  info@linfedemagalicia.com.